Trakut.net

Kirjat


 • Hinta:
 • 1-4 kpl = 2 €/kpl
 • 5 kpl tai yli = 1.5 €/kpl
 • Yksi ainoa elämä

 • Lakit. tri, teol. kand. Tapio Nousiainen kirjoittaa ihmisen ainutkertaisesta elämästä. Synnymme ihmisiksi vain kerran, koemme nuoruuden ja työiän haasteineen vain kerran. Jokainen hetki on arvokas, jokainen ihminen on arvokas.
 • Nousiainen on pohtinut syvästi ihmiselämän arvoituksellisuutta ja ristiriitoja. Hän kirjoittaa matkatoverina ja uskaltaa kysyä: Mitä tämän jälkeen? Miten meidän on käytettävä elämämme?
 • Tapio Nousiainen vastaa henkilökohtaisesti. Vastaukset perustuvat itse koettuun, kuultuun ja nähtyyn. Hän tuntee myös Jumalan sanan selkeän linjan: elämä jatkuu rajan tuolla puolen, mutta elämän suunta varmistetaan tässä ajassa.
 • Kysymys on sinun elämästäsi — siitä ainoasta.
 • Saatavana suomeksi

 • Alberto - Sarjakuvalehdet

 • Suomenkieliset:

 • Alberto
 • Kummisedät
 • Petos
 • Hinta: 4 € /kpl

 • Englanninkieliset:

 • Alberto
 • The Godfathers
 • Double-Cross
 • The Force
 • Four Horsemen
 • The Prophet
 • "Operation Bucharest"
 • The Broken Cross
 • Scarface
 • Exorcists
 • Chaos
 • Primal Man?
 • The Ark
 • The Gift
 • Angel Of Light
 • Spellbound?
 • Sabotage?
 • The Enchanter
 • Jesuits
 • Black Angel
 • Hinta: 3,50 € /kpl

 • King Of Kings
 • The Big Betrayal
 • Hinta: 4,50 € /kpl